Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.04.- 29.04.2018г. /17 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 17 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 115 случая на ОРЗ, при 111 за предходната седмица.
Заболеваемост –  86,88/000
Регистрирани са общо 24 случая на заразни заболявания, при 39 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела9 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Обручище. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-14/.
- Скарлатина4 случая  от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Хаджи Димитрово. По категория случаите се класифицират като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните: 
- Ентероколит3 случая от  гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/
- Ротавирусен гастроентероколит –  2 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните: 
- Вирусен хепатит6 случая от гр.Стара Загора, с.Братя Кунчеви, с.Змеево, с.Хрищени, с.Оряховица. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.