Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 07.05.- 13.05.2018г. /19 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 19 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 122 случая на ОРЗ, при 112 за предходната седмица.
Заболеваемост –  92,17/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 37 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела12 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Енина. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Скарлатина2 случая  от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите се класифицират като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/. 

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните: 
- Ротавирусен гастроентероколит –  2 случая от гр.Стара Загора и гр.Павел баня. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.