Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 11.06.- 17.06.2018г. /24 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 24 седмица на 2018г. са регистрирани общо 100 случая на ОРЗ, при 106 за предходната седмица.
Заболеваемост – 75,55/000
Регистрирани са общо 14 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции:регистрираните случаи са следните:
- Варицела7 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Скарлатина1 случая  от  гр.Казанлък. По категория случят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/..

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора и с.Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/. 
- Марсилска треска1 случай от гр.Павел баня. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/. 
- Ку треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.