Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.06.– 24.06.2018г. /25 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 25 седмица на 2018 г. са регистрирани общо  92 случая на ОРЗ, при 100 за предходната седмица.
Заболеваемост – 69,51/000
Регистрирани са общо 34 случая на заразни заболявания, при 14 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела13 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и с.Преславен. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+6/.
- Скарлатина5 случая  от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък и с.Паничерево. По категория случите са  класифицирани като вероятени. Отклонение от предходната седмица /+4/. 
- Туберкулоза2 случая за гр Гълъбово и с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните: 
- Ентероколит1 случай от гр.Казанлък. По категория случят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/. 

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит8 случая от гр.Стара Загора, с.Хрищени, с.Оряховица, и с.Даскал Атанасово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест4 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/. 

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингит - други – 1 случай за гр.Стара Загора. По категория случят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.