Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 06.08.– 12.08.2018г. /32 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

 През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 93 случая на ОРЗ, при 89 за предходната седмица.
Заболеваемост – 70,26/000
Регистрирани са общо 18 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от с.Калитиново. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит5 случая от гр.Гълъбово, гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Казанлък, с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Шигелоза4 случая от гр.Гълъбово, с.Тъжа, гр.Чирпан, с.Гита. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случая от с.Хрищени. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден .Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Марсилска треска6 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня, гр.Раднево, с.Партизанин, гр.Казанлък, гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.