Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.08.– 19.08.2018г. /33 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 33 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 120 случая на ОРЗ, при 93 за предходната седмица.
Заболеваемост – 90,66/000
Регистрирани са общо 15 случая на заразни заболявания, при 18 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела2 случая от гр.Стара Загора и с.Оряховица. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Гурково и с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелоза3 случая от гр.Казанлък и гр.Гурково. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден .Отклонение от предходната седмица /0/.
- Марсилска треска1 случай от с.Паничерево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-5/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.