Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20.08.– 26.08.2018г. /34 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 34 седмица на 2018г. са регистрирани общо 88 случая на ОРЗ, при 120 за предходната седмица.
Заболеваемост – 66,49/000
Регистрирани са общо 19 случая на заразни заболявания, при 15 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Николаево и с.Калояновец.. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от гр.Стара Загора, гр.Гурково и с.Хан Аспарухово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Хрищени. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелоза3 случая от гр.Стара Загора, с.Дъбово, с.Копринка. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Стара Загора и с.Свобода. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден .Отклонение от предходната седмица /0/.
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингит - други – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.