Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 10.09.– 16.09.2018г. /37 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 37 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 66 случая на ОРЗ, при 155 за предходната седмица.
Заболеваемост – 49,86/000
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 12 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит4 случая от с.Нова махала, с.Паничерево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Шигелоза3 случая от с.Любеново, с.Змейово, с.Зимница. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции: регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.