Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 24.09.– 30.09.2018г. /39 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 39 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 136 случая на ОРЗ, при 130 за предходната седмица.
Заболеваемост – 102,75/000
Регистрирани са общо 12 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Епидемичен паротит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Салмонелоза1 случай от гр. Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелоза2 случая от гр.Стара Загора, с.Хрищени. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Чирпан, с.Спасово, гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение отпредходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.