Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.10.– 07.10.2018г. /40 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 40 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 177 случая на ОРЗ, при 136 за предходната седмица.
Заболеваемост – 133.73/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 12 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела2 случая от гр.Стара Загора и с.Ясеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Шигелоза - 6 случая от гр.Стара Загора и с.Калояновец. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Свобода, с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.