Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.10.– 28.10.2018г. /43 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 43 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 178 случая на ОРЗ, при 188 за предходната седмица.
Заболеваемост – 134,48/000
Регистрирани са общо 15 случая на заразни заболявания, при 21 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела6 случая от гр.Казанлък, с.Александрово, с.Тъжа, с.Търничени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.
- Скарлатина3 случая от с. Партизани , гр. Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с. Ветрен. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Нова махала. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора, с.Габарево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.