Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.11.– 11.11.2018г. /45 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 45 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 231 случая на ОРЗ, при 210 за предходната седмица.
Заболеваемост – 169,47/000
Регистрирани са общо 19 случая на заразни заболявания, при 27 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела10 случая от гр. Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Павел баня, с.Копринка. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Мирово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от с.Ветрен, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Шигелоза - 1 случай от с.Ветрен. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит – 1 случай от гр.Гурково. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.