Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.11.–02.12.2018г. /48 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 48 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 292 случая на ОРЗ, при 240 за предходната седмица.
Заболеваемост – 214,22/000
Регистрирани са общо 57 случая на заразни заболявания, при 36 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела39 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня, с.Юлиево, с.Могила, гр.Казанлък, с.Загоре, с.Горно Ботево, с.Крън. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+15/.
- Скарлатина5 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Раднево, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Гълъбово, с.Хан Аспарухово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит3 случая от гр.Гълъбово, с.Черна гора, с.Горно Черковище. По категория случаите са класифицирани като потвърдени .Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Шигелоза - 1 случай от с.Черна гора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора, с.Свобода. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Пневмококов менингит1 случай от с.Ръжена . По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение отпредходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.