Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 24.12.–30.12.2018г. /52 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 52 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 277 случая на ОРЗ, при 281 за предходната седмица.
Заболеваемост – 203,21/000
Регистрирани са общо 21 случая на заразни заболявания, при 36 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела15 случая от гр.Стара Загора, с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора, с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени .Отклонение от предходната седмица /-5/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.