Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 07.01.- 13.01.2019г. /2 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 2 седмица на 2019г. са регистрирани общо 361 случая на ОРЗ, при 303 за предходната седмица.
Заболеваемост – 264,84/000
Регистрирани са общо 36 случая на заразни заболявания, при 25 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела22 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Крън, гр.Павел баня. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Еленино. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит9 случая от гр.Стара Загора, с.Дъбово, с.Еленино, с.Елхово, гр.Чирпан, с.Зимница. По категория случаите са класифицирани като потвърдени .Отклонение от предходната седмица /+9/.
- Шигелоза - 1 случай от с.Дълбоки. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от с.Свобода. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Пневмококов менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.