Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 14.01.- 20.01.2019г. /3 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 3 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 423 случая на ОРЗ, при 361 за предходната седмица.
Заболеваемост – 310,32/000
Регистрирани са общо 29 случая на заразни заболявания, при 36 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела23 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Гълъбово, с.Зимница, с.Найденово, с.Тъжа. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-7/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от с.Шипка. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.