Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.04.- 07.04.2019г. /14 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 14 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 130 случая на ОРЗ, при 149 за предходната седмица.
Заболеваемост – 95,37/000
Регистрирани са общо 34 случая на заразни заболявания, при 53 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела22 случая от гр. Стара Загора, с. Дълбоки. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-19/.
- Скарлатина3 случай от гр. Стара Загора, гр. Казанлък, с. Крън. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр. Гурково. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза1 случай от гр. Стара Загора . По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Коклюш1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр. Казанлък, с. Мъдрец. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингоенцефалит1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.