Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.04.- 14.04.2019г. /15 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 15 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 169 случая на ОРЗ, при 130 за предходната седмица.
Заболеваемост – 123,98/000
Регистрирани са общо 44 случая на заразни заболявания, при 34 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела32 случая от гр.Стара Загора, с.Хан Аспарухово, с.Главан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+10/.
- Скарлатина3 случай от гр.Стара Загора, с.Асен. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит4 случая от гр. Казанлък, гр. Стара Загора, с. Черна гора, с. Горно Черковище. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от с.Памукчии. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от с. Ръжена. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.