Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.04.- 21.04.2019г. /16 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 16 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 168 случая на ОРЗ, при 169 за предходната седмица.
Заболеваемост – 123,25/000
Регистрирани са общо 33 случая на заразни заболявания, при 44 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела21 случая от гр.Стара Загора, с.Плоска могила, с.Самуилово, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-11/.
- Скарлатина6 случая от гр.Стара Загора, с.Розово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит4 случая от гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, с.Горно Черковище. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ку треска1 случай от с.Нова махала. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.