Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.04.- 28.04.2019г. /17 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 17 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 156 случая на ОРЗ, при 168 за предходната седмица.
Заболеваемост - 114,45/000
Регистрирани са общо 13 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела6 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-15/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Гурково. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Чирпан, гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.