Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.04.- 05.05.2019г. /18 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 18 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 173 случая на ОРЗ, при 156 за предходната седмица.
Заболеваемост - 126,92/000
Регистрирани са общо 25 случая на заразни заболявания, при 13 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела8 случая от гр.Стара Загора, с.Калитиново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Ротавирусен гастроентероколит8 случая от гр.Стара Загора, гр.Гурково, гр.Раднево, гр.Николаево, гр.Мъглиж, с.Калитиново. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+7/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятен и потвърден.Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Скобелево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.