Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 06.05.- 12.05.2019г. /19 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 83 случая на ОРЗ, при 173 за предходната седмица.
Заболеваемост - 60,89/000
Регистрирани са общо 18 случая на заразни заболявания, при 25 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела11 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Стара Загора, с.Тъжа. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-6/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случая от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции: регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от с.Хан Аспарухово. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.