Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.05.- 19.05.2019г. /20 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 146 случая на ОРЗ, при 83 за предходната седмица.
Заболеваемост - 107,11/000
Регистрирани са общо 25 случая на заразни заболявания, при 18 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела11 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Маджерито, и с.Калитиново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърден и вероятен. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит3 случая от гр.Казанлък, гр.Раднево и с. Манолово. По категория случаите са класифицирани като потвърден и вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от с.Хан Аспарухово. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.