Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20.05.- 26.05.2019г. /21 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 21 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 139 случая на ОРЗ, при 146 за предходната седмица.
Заболеваемост - 101,98/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела4 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-7/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора и гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Туберкулоза1 случай от с.Богомилово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Николаево и с.Габарево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска – 1 случай от гр.Павел баня. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ку треска – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Овощник и с.Богомилово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.