Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.05.- 03.06.2019г. /22 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 22 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 122 случая на ОРЗ, при 139 за предходната седмица.
Заболеваемост - 89, 50/000
Регистрирани са общо 25 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела15 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Ръжена. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+11/.
- Скарлатина5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка, с.Асен и с.Долно Сахране. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случая от с.Хан Аспарухово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.
От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и с.Зимница. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.