Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 03.06.- 09.06.2019г. /23 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 23 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 125 случая на ОРЗ, при 122 за предходната седмица.
Заболеваемост - 91, 70/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 25 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /- 12/.
- Скарлатина1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит3 случая от гр.Стара Загора и гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Шигелоза1 случай от с.Дъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора и с.Дълбоки. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ку треска2 случая от гр.Стара Загора и гр.Раднево. По категория единият случай е класифициран като вероятен, вторият случай е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза2 случая от с.Медникарово и с.Горно Ботево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.