Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.07.- 21.07.2019г. /29 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 29 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 132 случая на ОРЗ, при 122 за предходната седмица.
Заболеваемост - 96,84/000
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 17 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Гита. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-4/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Казанлък, с.Любеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.