Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.08.- 01.09.2019г. /35 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 35 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 112 случая на ОРЗ, при 137 за предходната седмица.
Заболеваемост - 82,17/000
Регистрирани са общо 32 случая на заразни заболявания, при 15 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора, с.Партизанин. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Епидемичен паротит16 случая от с.Горно Черковище, гр.Казанлък, с.Копринка, с.Овощник, с.Черганово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+16/.
- Туберкулоза2 случая от с.Ракитница, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Гурково. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза2 случая от гр.Стара Загора, с.Ветрен. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от с.Партизанин, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая от гр.Стара Загора, с.Ракитница. По категория случаите са класифицирани като потвърдени .Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Марсилска треска3 случая от гр.Стара Загора, с.Християново, с.Копринка. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.