Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.09.- 15.09.2019г. /37 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 131 случая на ОРЗ, при 111 за предходната седмица.
Заболеваемост - 96,10/000
Регистрирани са общо 22 случая на заразни заболявания, при 7 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела11 случая от гр.Стара Загора . По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+11/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Салмонелоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от с.Турия, гр.Стара Загора, с.Малко Дряново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку треска5 случая от гр.Стара Загора, с.Тъжа, гр.Чирпан, с.Ветрен. По категория случаите са класифицирани като вероятни .Отклонение от предходната седмица /+5/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Листериоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден.
Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.