Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.09.- 29.09.2019г. /39 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 39 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 153 случая на ОРЗ, при 137 за предходната седмица.
Заболеваемост - 112,24/000
Регистрирани са общо 13 случая на заразни заболявания, при 3 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела6 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора и с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Епидемичен паротит2 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.