Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 30.09.- 06.10.2019г. /40 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 40 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 231 случая на ОРЗ, при 153 за предходната седмица.
Заболеваемост - 169,47/000
Регистрирани са общо 14 случая на заразни заболявания, при 13 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела8 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Шигелоза1 случай от с.Тулово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора и с.Хан Аспарухово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.