Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.11.- 24.11.2019г. /47 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 47 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 79 случая на ОРЗ, при 86 за предходната седмица.
Заболеваемост - 56,38/000
Регистрирани са общо 22 случая на заразни заболявания, при 17 за предходната седмица.
От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора и гр. Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Свобода. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.
От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит6 случая от гр.Стара Загора, с.Ягода и с.Малко Дряново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку треска1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.