Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.01.- 19.01.2020 г. /3 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 127 случая на ОРЗ, при 110 за предходната седмица.
Заболеваемост - 90,64 0/000
Регистрирани са общо 60 случая на заразни заболявания, при 38 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела40 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Бузовград, с.Змейово, с.Дълбоки, с.Оряховица, с.Хрищени, с.Богомилово и с.Горно Черковище. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+10/.
- Скарлатина3 случай от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит - 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит14 случая от гр.Гълъбово, с.Оризово, с.Боздуганово, с.Долно ново село, с.Братя Даскалови и с.Кирилово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+11/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.