Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.03.- 15.03.2020 г. /11 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 11 седмица на 2020г. са регистрирани общо 141 случая на ОРЗ, при 153 за предходната седмица.
Заболеваемост – 100,64 0/000
Регистрирани са общо 33 случая на заразни заболявания, при 39 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела15 случая от гр.Стара Загора, с.Змейово, с.Обручище, с.Осетеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-9/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит - 5 случай от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Дъбово и с.Ръжена. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит8 случаи от с.Хрищени, с.Братя Кунчеви, с.Копринка, с.Зетьово. По категория случаите са класифицирани като 7 вероятни и 1 потвърден. Отклонение от предходната седмица /+7/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.