Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 30.03.- 05.04.2020 г. /14 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област 

През 14 седмица на 2020 г. са 25 регистрирани общо случая на ОРЗ, при 41 за предходната седмица.
Заболеваемост - 17,84 0/000
Регистрирани са общо 7 случая на заразни заболявания, при 11 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от с.Дъбово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит - 4 случая от гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Плоска могила, с.Дълбоки. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.