Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 06.04.- 12.04.2020 г. /15 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 15 седмица на 2020 г. са 24 регистрирани общо случая на ОРЗ, при 25 за предходната седмица.
Заболеваемост – 17,13 0/000
Регистрирани са общо 3 случая на заразни заболявания, при 7 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Гълъбово По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит - 1 случая от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.