Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.05.- 24.05.2020 г. /21 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 21 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 8 случая на ОРЗ, при 5 за предходната седмица.
Заболеваемост - 5,71 0/000.
Регистрирани са общо 5 случая на заразни заболявания, при 7 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Скарлатина1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/-

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.