Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.06.- 14.06.2020 г. /24 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 24 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 8 случая на ОРЗ, при 9 за предходната седмица.
Заболеваемост - 5,71 0/000.
Регистрирани са общо 4 случая на заразни заболявания, при 4 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза2 случая от гр.Чирпан и с.Калояновец. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Долно Изворово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингит неуточнен1 случай от с.Димитриево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.