Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.06.- 28.06.2020 г. /26 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 26 седмица на 2020 г. са регистрирани общо 18 случая на ОРЗ, при 12 за предходната седмица.
Заболеваемост - 12,85 0/000.
Регистрирани са общо 5 случая на заразни заболявания, при 8 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаяе е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит – 2 случай от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит - 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / 0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.