Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.07.- 02.08.2020 г. /31 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 31 седмица на 2020г. са регистрирани общо 16 случая на ОРЗ, при 16 за предходната седмица.
Заболеваемост – 11,42 0/000.
Няма регистрирани случаи на заразни заболявания, при 9 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.