Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 31.08.- 06.09.2020 г. /36 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 36 седмица на 2020 г. са регистрирани 14 общо случая на ОРЗ, при 8 за предходната седмица.
Заболеваемост – 9,99 0/000.
Регистрирани са общо 6 случая на заразни заболявания, при 5 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Шигелоза1 случай от с.Тулово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Казанлък, гр.Николаево, с.Асен и с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.