Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 11.01.- 17.01.2021 г. /2 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 50 общо случая на ОРЗ, при 49 за предходната седмица.
Заболеваемост – 37,04 0/000.
Регистрирани са общо 12 случая на заразни заболявания, при 6 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит10 случая от гр.Мъглиж, гр.Казанлък, гр.Гълъбово, гр.Павел баня, гр.Крън и с.Горно сахране. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингоенцефалит неуточнен1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.