Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.01.- 24.01.2021 г. /3 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 3 седмица на 2021 г. са регистрирани 41 общо случая на ОРЗ, при 50 за предходната седмица.
Заболеваемост – 30,37 0/000.
Регистрирани са общо 9 случая на заразни заболявания, при 12 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела2 случая от гр.Стара Загора и с.Калояновец. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит6 случая от гр.Мъглиж, гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Александрово и с.Търничени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.