Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.02.- 21.02.2021 г. /7 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 7 седмица на 2021 г. са регистрирани 43 общо случая на ОРЗ, при 66 за предходната седмица.
Заболеваемост – 31,86 0/000.
Регистрирани са общо 22 случая на заразни заболявания, при 11 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела13 случая от гр.Стара Загора и с.Змейово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+10/.
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Салмонелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит7 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня, гр.Гурково с.Александрово, с.Габарево и с.Загоре. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.