Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.02.- 28.02.2021 г. /8 СЕДМИЦА/

През 8 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 91 случая на ОРЗ, при 43 за предходната седмица.
Заболеваемост – 67,42 0/000.
Регистрирани са общо 20 случая на заразни заболявания, при 22 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела11 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Туберкулоза3 случая от гр.Стара Загора и с.Змейово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора, с.Хаджидимитрово и с.Ръжена. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен енцефалит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.