Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.03.- 14.03.2021 г. /10 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 10 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 49 случая на ОРЗ, при 37 за предходната седмица.
Заболеваемост – 36,30 0/000.
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 6 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела11 случая от гр.Стара Загора и с.Змейово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+11/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Дълбоки. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Стара Загора, с.Търничене и с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.