Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.03.- 28.03.2021 г. /12 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 12 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 85 случая на ОРЗ, при 107 за предходната седмица.
Заболеваемост – 62,97 0/000.
Регистрирани са общо 8 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела5 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Калитиново. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Казанлък и с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.