Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 14.06.- 20.06.2021 г. /24 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 24 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 33 случая на ОРЗ, при 61 за предходната седмица.
Заболеваемост – 24,45 0/000.
Регистрирани са общо 11 случая на заразни заболявания, при 3 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела5 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни.Отклонение от предходната седмица +5/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Могила. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Горно Черковище. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ку-треска1 случай от с.Копринка. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.