Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.09.- 19.09.2021 г. /37 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 37 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 30 случая на ОРЗ, при 37 за предходната седмица.
Заболеваемост – 22,23 0/000.
Регистрирани са общо 5 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от с.Горно Сахране. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.