Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20.09.- 26.09.2021 г. /38 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 38 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 40 случая на ОРЗ, при 30 за предходната седмица.
Заболеваемост – 29,63 0/000.
Регистрирани са общо 3 случая на заразни заболявания, при 5 за предходната седмица.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от с.Тулово и с.Спасово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.